SAP Business One

Hệ thống SAP Business One tích hợp đầy đủ các phân hệ của toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm tài chính, kế toán, bán hàng, mua hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý kho và sản xuất. Hệ thống bao gồm đầy đủ các tính năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khả năng mở rộng dễ dàng và tùy biến cao …

SAP Business One Starter Package

SAP Business One Starter Package là phiên bản rút gọn của SAP Business One có đầy đủ các chức năng cơ bản về kế toán, bán hàng, mua hàng, quản lý kho phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ và dịch vụ. Hệ thống phù hợp với doanh nghiệp có số lượng người sử dụng ít …

SAP Business One HANA

Phiên bản SAP Business One HANA là phiên bản nâng cấp của SAP Business One phục vụ cho các doanh nghiệp có nhu cầu xử lý khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao, số lượng người sử dụng nhiều. Phiên bản HANA hiệu quả cho việc phân tích, thống kê, hoạch định, dự báo dựa trên khối lượng dữ liệu lớn…

Tiện ích mở rộng SalesOne

SalesOne (S1) là một tiện ích mở rộng do OneSystem phát triển, tích hợp chặt chẽ với các phiên bản của SAP Business One giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận với hệ thống, tối ưu hóa việc nhập liệu, khai thác hiệu quả SAP Business One, bổ sung các chức năng, báo cáo đặc thù của doanh nghiệp …