Trong ngành sản xuất nệm, yếu tố cốt yếu là giảm thiểu chi phí tồn kho và loại bỏ lãng phí. Bên cạnh đó, việc quản lý định mức sản phẩm theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng trên các chủng loại sản phẩm là khá phức tạp và đòi hỏi tính linh hoạt trong việc thiết kế bộ định mức. Đây cũng là vấn đề cần giải quyết và đòi hỏi phải có một giải pháp đủ mạnh để đáp ứng.

Sản phẩm của ngành nệm rất đa dạng và có nhiều qui cách, tùy theo xu hướng của đời sống cũng như các yêu cầu từ các đơn hàng của các đối tác. Thông thường ngành nệm có hai phương pháp sản xuất: Sản xuất theo đơn hàng (MTO – Make to Order) và Sản xuất phân phối thị trường (MTS – Make to Stock).