Các công ty phân phối và bán sỉ hiện đang gặp phải cạnh tranh gay gắt của các đối thủ về giá bán và các dịch vụ khách hàng. Nhiều thách thức đặt ra như chọn đúng sản phẩm để phân phối, tránh tồn kho vượt mức, thực hiện giao hàng nhanh, xử lý việc đổi trả hàng hiệu quả và xử lý một cách tích cực các than phiền của khách hàng.

Áp lực cạnh tranh về giá bán và lợi nhuận tiếp tục. Do đó, các công ty phân phối phải liên tục tìm cách tối ưu về lượng hàng tồn kho và thực hiện các qui trình nội bộ từ việc bán hàng đến giao hàng, từ việc mua hàng và nhập kho một cách hợp lý và hiệu quả.

Giải pháp quản lý cho nhà phân phối của SAP Business One và tiện ích mở rộng SalesOne của công ty OneSystem tích hợp việc bán hàng, thu hồi công nợ, quản lý tài chính, mua hàng, quản lý kho hàng và quản lý khách hàng theo cách thức hiệu quả. Là giải pháp hợp lý về giá cả để cải tiến qui trình và giảm thiểu chi phí.

Một số vấn đề then chốt mà giải pháp chúng tôi đã xây dựng và triển khai thành công tại một số doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối

Nhập/Xuất Hàng Hóa

 • Việc mua hàng số lượng lớn và có quản lý bằng số seri được thực hiện nhanh chóng và chính xác bằng công cụ nhập số liệu chứa trên tập tin Excel vào hệ thống.
 • Việc xuất hàng hàng loạt cho các khách hàng chuỗi thực hiện nhanh chóng và chính xác bằng công cụ nhập các đơn hàng từ tập tin Excel vào hệ thống.
 • Công cụ máy quét được sử dụng trong nhập/xuất hàng hóa đảm bảo tính chính xác của hệ thống.Thông tin ngày mua, ngày bán, thời hạn bảo hành được cập nhật chính xác trên hệ thống.

Quản lý Công nợ

 • Việc quản lý công nợ khách hàng được thực hiện theo nhiều tiêu chí: hạn mức công nợ theo tiền, hạn mực công nợ theo ngày nợ, … và được thực hiện bằng hệ thống kiểm soát và phê duyệt công nợ. Các thông tin việc quá hạn công nợ và tính toán số lãi do quá hạn công nợ được hệ thống tính toán và cung cấp thông tin đầy đủ.
 • Việc quản lý công nợ nhà cung cấp được hệ thống tính toán để đảm bảo việc thanh toán đúng hạn và hiệu quả.

Quản lý kho hàng

 • Kho hàng được quản lý theo nhiều cách tính giá khác nhau như nhập xuất/xuất trước (FIFO), giá bình quân gia quyền, hoặc giá chuẩn.
 • Hệ thống cung cấp việc điều chuyển hàng hóa giữa các kho, hỗ trợ ký gởi, điều chuyển chi nhánh (trường hợp công ty có chi nhánh), thực hiện việc kiểm kho và xử lý các thừa/thiếu phát sinh.
 • Các cảnh báo về mức tối thiểu, tối đa được thiết lập để đảm bảo việc tồn kho được quản lý hợp lý. Các báo cáo tuổi hàng tồn kho giúp cung cấp một cách nhìn sâu sắc về đặc điểm và tính chất của hàng hóa tồn kho.

Hỗ trợ Kinh doanh

 • Các công cụ về dự báo hàng nhập và hàng xuất giúp kinh doanh có một kế hoạch đầy đủ và tỉ mỉ để lập kế hoạch kinh doanh, chọn loại hàng hóa để nhập, thiết lập các mức giá phù hợp cho các đối tượng khách hàng khác nhau và cho các nhân viên khác nhau.
 • Công cụ hỗ trợ phê duyệt giá bán dưới mức qui định giúp các quản lý kinh doanh kiểm soát mức lãi cho các loại hàng hóa và các khách hàng khác nhau.
 • Các công cụ như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán kèm, khuyến mãi, … được hỗ trợ để gia tăng sức bán của nhân viên kinh doanh.

Quản lý giao nhận hàng hóa

 • Công cụ giúp điều phối việc giao nhận hàng hóa chính xác và hiệu quả về chi phí. Các đơn hàng được hệ thống phân bổ giao hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau: đơn hàng xuất trước giao trước, đơn hàng gấp, gộp các đơn hàng theo tiêu chí về khoảng cách đường đi, theo tải trọng cho phép của phương tiện vận chuyển.
 • Các tiêu chí và độ ưu tiên có thể tùy chỉnh theo từng cách thức điều phối lộ trình.
 • Tính toán thời gian đi và về để đảm bảo việc lên kế hoạch giao hàng phù hợp và tối ưu hóa nguồn nhân lực và phương tiện vận chuyển.

Quản lý bảo hành

 • Hàng hóa do công ty phân phối có thời hạn bảo hành được quản lý theo qui định của nhà cung cấp hoặc theo cam kết của nhà phân phối.
 • Hệ thống quản lý chính xác thời gian bảo hành cho từng hàng hóa cụ thể khi thực hiện việc nhập hàng, xuất hàng, đổi trả hàng. Việc này giúp trung tâm bảo hành thực hiện đúng nghiệp vụ và làm hài lòng khách hàng.
 • Qui trình bảo hành được quản lý xuyên suốt để đảm bảo tiến độ kiểm tra, sửa chữa và gởi trả hàng hóa cho khách hàng. Khách hàng dễ dàng kiểm tra được tình trạng sửa chữa của hàng hóa.