Trong thời đại ngày nay, khi mà dữ liệu chúng ta tạo ra ngày càng nhiều, việc có 1 cơ sở dữ liệu đủ mạnh để có thể lưu trữ, truy xuất, và rút ra được báo cáo kịp thời đã trở thành nhu cầu trước mắt. SAP SE, một người khổng lồ trong ngành công nghiệp ERP đã sớm có lời giải cho bài toán này với SAP HANA (năm 2010) và HANA Cloud (năm 2012). Nhờ nền tảng tính toán trong-bộ nhớ (in-memory), SAP HANA (Ứng dụng phân tích hiệu năng cao – High performance Analytics Appliance) cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn hơn trong thời gian nhanh hơn.

Xem clip dưới đây, bạn có thể thấy SAP HANA sẽ thay đổi doanh nghiệp của bạn như thế nào:

Khi so sánh giữa SAP Business One và SAP Business One phiên bản cho SAP HANA  chúng ta sẽ thấy những khác biệt sau:

  1. Tất có cả các chức năng của SAP Business One – từ tài chính và kế toán đến hàng tồn kho và quản lý quan hệ khách hàng – tuy nhiên với thời gian đáp ứng nhanh hơn.
  2. Chức năng mới bao gồm quản trị dòng tiền (theo cách hiện thực mới, nâng cao hơn, hỗ trợ dự đoán), và các quy trình ATP nâng cao.
  3. Các phân tích được nhúng xuất hiện trong màn hình giao dịch của SAP Business One (chẳng hạn như các phân tích được sử dụng bởi nhân viên bán hàng để đưa ra các khuyến nghị tốt hơn cho khách hàng về bán chéo và bán tại thời điểm bán)
  4. Các báo cáo tính toán được xác định trước, chẳng hạn như phân tích tồn kho và tình trạng khách hàng hàng tháng.
  5. Các bảng điều khiển mới gồm cơ hội bán hàng, phân tích tồn kho và KPI cho CEO.
  6. Tìm kiếm nâng cao cho phép mọi người tìm kiếm tất cả dữ liệu trong SAP Business One qua một màn hình tìm kiếm.
  7. Phân tích tương tác, phân tích đặc biệt thông qua giao diện Microsoft Excel pivot table.

SAP HANA với những đặc điểm công nghệ vượt trội sẽ đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp:

  • Ra quyết định nhanh và tốt hơn vì trích xuất báo cáo nhanh hơn, tìm kiếm thông tin rộng hơn (trong phạm vi công ty), và có thể tiếp cận nhiều dữ liệu hơn.
  • Nhân viên có thể trích xuất các báo cáo (tiêu chuẩn hoặc theo theo mục tiêu nào đó) mà không cần nhiều kiến thức công nghệ thông tin.
  • Tốc độ xử lý giao dịch nhanh vì thế thông tin truyền đi đến các phòng ban liên quan gần như tức thời, giúp người dùng có ngay thông tin ngay khi họ cần.