Để giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận được với giải pháp quản lý hiện đại và hiệu quả, SAP cung cấp một phiên bản giới hạn tính năng của SAP Business One có tên gọi là SAP Business One Starter Package (phiên bản rút gọn) với chi phí phù hợp hơn.

Doanh nghiệp sử dụng phiên bản rút gọn

  • Phiên bản rút gọn có đầy đủ các chức năng cơ bản về kế toán, bán hàng, mua hàng, quản kho phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ và dịch vụ. Các doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm quản lý, hoặc sử dụng các phần mềm kế toán hoặc các phần mềm rời rạc không có tính kết nối với nhau đều có thể sử dụng phiên bản này.
  • Phiên bản rút gọn cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ các tính năng đầy đủ hơn một phần mềm kế toán, với giải pháp doanh nghiệp được tích hợp toàn diện, có thời gian triển khai nhanh, mức đầu tư và rủi ro thấp nhất.
  • Số lượng người sử dụng được cấp phép là 5 đủ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ kể trên. Khi doanh nghiệp phát triển hơn nữa và cần nhiều tính năng nâng cao, và số lượng người sử dụng tăng lên, việc nâng cấp lên phiên bản đầy đủ là dễ dàng.

Thời gian triển khai phiên bản rút gọn và Nâng cấp

  • Việc triển khai phiên bản rút gọn được thực hiện trong vòng từ 1 tuần đến 2 tuần bao gồm cả việc chuẩn bị số liệu đầu kỳ và đưa số liệu đầu kỳ vào hệ thống.
  • Nâng cấp lên phiên bản đầy đủ được thực hiện dễ dàng bằng cách chuyển sang việc cấp phép sử dụng mới và bổ sung số lượng người sử dụng. Toàn bộ việc đầu tư trước đó được bảo toàn. Hệ thống tiếp tục được sử dụng không bị gián đoạn.
  • Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các tính năng mới, bổ sung thêm các qui trình hoặc bổ sung thêm chức năng hoạt động khi thực hiện việc nâng cấp này.