SAP Business One

Hệ thống SAP Business One tích hợp đầy đủ các phân hệ của toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm tài chính, kế toán, bán hàng, mua hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý kho và sản xuất. Hệ thống bao gồm đầy đủ các tính năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khả năng mở rộng dễ dàng và tùy biến cao …

SAP Business One HANA

SAP Business One HANA là phiên bản nâng cấp của SAP Business One phục vụ cho các doanh nghiệp có nhu cầu xử lý khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao, số lượng người sử dụng nhiều. Phiên bản HANA hiệu quả cho việc phân tích, thống kê, hoạch định, dự báo dựa trên khối lượng dữ liệu lớn …

SAP Business One Starter Package

SAP Business One Starter Package là phiên bản rút gọn của SAP Business One có đầy đủ các chức năng cơ bản về kế toán, bán hàng, mua hàng, quản lý kho phù hợp với các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ và dịch vụ. Hệ thống phù hợp với doanh nghiệp có số lượng người sử dụng ít …

Tiện ích mở rộng SalesOne

SalesOne là một tiện ích mở rộng do OneSystem phát triển, tích hợp chặt chẽ với các phiên bản của SAP Business One giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận với hệ thống, tối ưu hóa việc nhập liệu, khai thác hiệu quả hệ thống, bổ sung các chức năng, báo cáo đặc thù của doanh nghiệp …

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

LIÊN HỆ >>>

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Quản lý hiệu quả, chặt chẽ và linh hoạt nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, tính toán tuổi hàng tồn kho, quản lý công nợ, và hoạt động giao nhận hàng hóa. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động ký gửi, các bảng giá, qui trình phê duyệt, chiết khấu thương mại, …

NGÀNH SẢN XUẤT

Hợp lý hóa việc điều hành sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa qui trình sản xuất, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, máy móc, nhân công và đảm bảo chất lượng của hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất …

CHUỖI BÁN LẺ

Xây dựng và quản lý các chương trình khuyến mãi hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng cường sức mua của khách hàng. Quản lý hoạt động đổi, trả hàng hóa nhanh chóng, chính xác cũng như các hoạt động bảo hành tin cậy …

NGÀNH DỊCH VỤ

Lập kế hoạch nguồn lực và nguồn cung ứng nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chi phí dịch vụ, chi phí đi lại. Cung cấp chức năng phân tích dự án tức thời, mức độ hoàn thành, phân tích điểm hòa vốn và tính các chỉ tiêu thực hiện công việc …