SAP Business One được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hệ thống SAP Business One tích hợp tất cả các phân hệ của toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm tài chính kế toán, bán hàng, mua hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý kho và sản xuất. Các phân hệ tích hợp chặt chẽ và linh hoạt với nhau, giúp xây dựng qui trình nhất quán, đầy đủ và linh hoạt. Toàn bộ hệ thống qui trình quản lý được phân vai rõ ràng, dữ liệu được chia sẻ xuyên suốt từ đầu đến cuối thông qua tất cả các phòng ban và bộ phận. Hơn nữa, SAP Business One cung cấp hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và phản hồi tức thời, tập trung vào các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp.


Tổng chi phí để sở hữu hệ thống quản trị Doanh nghiệp phù hợp nhất


Các giải pháp chuyên ngành được thiết kế theo đúng yêu cầu đặc thù ngành nghề mà bạn đang kinh doanh


Bao quát tất cả yêu cầu từ các phòng ban với chỉ một hệ thống duy nhất


27 ngôn ngữ, 43 phiên bản địa phương hóa, hỗ trợ đa tiền tệ


Triển khai nhanh chóng và dễ dàng, đưa vào sử dụng trong vài ngày đến vài tuần


700 đối tác triển khai ở hơn 150 quốc gia trên thế giới


Một công cụ đủ mạnh để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của bạn


Hơn 55000 khách hàng đang sử dụng SAP Business One trên toàn cầu

Bất kể doanh nghiệp bạn đang hoạt động trong lĩnh nào, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn

Quản lý Tài chính – Kế toán

Quản lý Bán hàng và mối quan hệ Khách hàng


Quản lý Mua hàng và Tồn kho

Lập Kế hoạch Sản xuất

 

Các Báo cáo Phân tích Thông minh BI

 

Các Báo cáo  và Phân tích Thống