Tối ưu hóa chi phí chuỗi Cung ứng – Giảm thiểu phế liệu – Gia tăng hiệu quả Sản xuất

Với giải pháp SAP Business One được thiết kế cho ngành sản xuất có đầy đủ qui trình và chức năng, thêm vào đó là các gói giải pháp chuyên ngành (Best Practices) giúp cho các Doanh nghiệp áp dụng trong vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

 GIẢI PHÁP PHỤC VỤ SẢN XUẤT

 • Kế hoạch nguyên vật liệu, quản lý tiến độ sản xuất, quản lý bán thành phẩm, các sản phẩm dôi dư, tính giá thành sản phẩm.
 • Hỗ trợ tất cả các loại sản xuất: tiêu chuẩn, sản xuất theo đơn đặt hàng, thiết kế theo đơn đặt hàng, theo lô, lắp ráp.
 • Tập trung vào tính hiệu quả sản xuất: hợp lý hóa toàn bộ qui trình sản xuất, từ kế hoạch sản xuất đến việc mua hàng hóa và vận chuyển.
 • Hợp lý hóa sản xuất và lập kế hoạch: quản lý yêu cầu nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất nhiều mức, xây dựng kịch bản lập kế hoạch nguồn lực sản xuất để dự báo yêu cầu, tạo tự động các đơn hàng mua sắm nguyên vật liệu đầu vào để tránh thiếu hụt nguyên vật liệu sản xuất.
 • Tối ưu hóa quản lý tồn kho: theo dõi mức tồn kho và việc lưu chuyển hàng hóa theo thời gian thực để giảm thiểu tình trạng hết hàng, đảm bảo có hàng hóa cho việc sản xuất và giảm chi phí chuyên chở.
 • Hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin cho người điều hành, quản lý, do đó giúp người điều hành quản lý tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp.

 LỢI ÍCH

 • Giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực sản xuất bằng ứng dụng toàn diện, đầy đủ, cung cấp tất cả các chức năng cốt lõi hỗ trợ cho việc điều hành sản xuất.
 • Tuân thủ theo chuẩn công nghiệp.
 • Mở rộng doanh nghiệp và nền tảng khách hàng bằng công cụ quản lý cơ hội kinh doanh.
 • Cung cấp một cách nhìn toàn diện, đầy đủ yêu cầu mua sắm của khách hàng thông qua việc bán hàng, phân phối và tài chính để tìm ra cách thức mới để phục vụ khách hàng nhanh hơn và tốt hơn.
 • Giúp điều hành sản xuất tốt hơn với các công cụ cảnh báo tự động, lưu đồ công việc để đáp ứng với các sự kiện kinh doanh quan trọng và nhu cầu của khách hàng. Các thông tin được cung ứng kịp thời.
 • Hợp lý hóa công việc điều hành bằng công cụ tích hợp chặt chẽ các qui trình của doanh nghiệp bao gồm việc mua hàng, bán hàng, quản lý kho, sản xuất, tài chính, loại bỏ các dữ liệu dư thừa, sai sót.

VẤN ĐỀ THEN CHỐT TRONG SẢN XUẤT

 • Thiết lập các dự báo Bán hàng.
 • Hoạch định yêu cầu Nguyên Vật liệu.
 • Thiết lập và Kiểm soát Khả năng Sản xuất của các Nguồn lực.
 • Quản lý Kế hoạch và Tiến độ sản xuất theo Đơn hàng và Tồn kho.
 • Kế hoạch tổng thể sản xuất (Sơ đồ Gantt).
 • Kiểm soát Tiến độ Sản xuất theo từng Công đoạn.
 • Phân tích giá thành sản phẩm.
 • Phân tích lãi lỗ theo từng Đơn hàng/ Dự án.

CÁC YẾU TỐ GIÚP QUẢN TRỊ

Kiểm soát Tiến độ sản xuất hàng ngày theo từng Công đoạn và các Phiếu giao việc

Quản lý đến từng Yếu tố phí thông qua các Mã phân tích

Cho phép Import/ Export dữ liệu kế hoạch và thực tế Sản xuất giữa Excel và SAP để giảm thiểu thời gian

Theo dõi Kế hoạch tổng thể và tình hình thực hiện Sản xuất theo sơ đồ Gantt

Khách hàng đang vận hành giải pháp SAP Business One