SalesOne được thiết kế để giúp các nhân viên của doanh nghiệp có thể kết nối và khai thác hệ thống SAP Business One một cách dễ dàng.

Tiện ích SalesOne được thiết kế để giúp người sử dụng của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống một cách dễ dàng, tiện lợi với giao diện thuần Việt.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA SALESONE

  • Ngôn ngữ Tiếng Việt và các giao diện đơn giản dễ hiểu, dễ sử dụng.
  • Mở rộng người sử dụng dễ dàng và chặt chẽ với các chức năng phân quyền, chức năng quản lý phê duyệt.
  • Cung cấp các chức năng làm việc hàng ngày của từng nhân viên của các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp.
  • Cung cấp chức năng điều phối công việc chung và cho các phòng ban của doanh nghiệp theo qui trình.
  • Hệ thống báo cáo mở rộng, đặc thù cho khai thác ở góc độ của từng người sử dụng và cho công việc quản lý, điều hành của doanh nghiệp.
  • Hệ thống thiết lập phân quyền đến từng người sử dụng theo từng loại dữ liệu, nghiệp vụ phát sinh.