Cần một hệ thống truy cập thông tin rõ ràng và đơn giản để tăng hiệu quả của dự án, tự động hóa và đẩy nhanh các tiến trình công việc nội bộ.

Giải pháp giúp tăng năng suất lao động do tối ưu được tiến trình công việc và nguồn lực, giúp doanh nghiệp có thể thực hiện được nhiều dịch vụ và dự án hơn, do đó có thể tăng nguồn thu và lợi nhuận.

  • Quản lý dự án: cung cấp toàn bộ tiến trình công việc cho công ty dịch vụ chuyên nghiệp từ mua hàng, bán hàng, kế toán, tài chính để quản lý dịch vụ và dự án.
  • Thông tin khách hàng: thông tin về khách hàng được lưu trữ tập trung và có thể được các nhân viên có thẩm quyền truy cập.
  • Xây dựng ngân sách dự án: tính năng quản trị dự án giúp tính toán và xây dựng ngân sách của dự án. Việc so sánh giữa chi phí thực sự và ngân sách được thực hiện theo thời gian thực.
  • Quản trị dự án: giải pháp cho phép lập kế hoạch nguồn lực và nguồn cung ứng nguồn lực hiệu quả bằng cách cung cấp thông tin nguồn lực có sẵn và cho phép theo dõi chi phí nguồn lực và mức độ sử dụng nguồn lực.
  • Ghi nhận chi phí dịch vụ và đi lại: ghi nhận vào hệ thống số giờ làm việc và chi phí đi lại liên quan đến dự án bằng cách sử dụng Internet hoặc điện thoại thông minh.
  • Kiểm soát dự án: chức năng phân tích dự án tức thời, như mức độ hoàn thành, phân tích điểm hòa vốn, KPI.
  • Kế toán: các dịch vụ và chi phí đi lại được phê duyệt và ghi nhận vào hệ thống kế toán.
  • Di động: hỗ trợ truy cập thông tin từ Web và điện thoại thông minh.
  • Bảo hành: ghi nhận các thông tin về các trường hợp bảo hành theo khách hàng và theo nhân viên của bộ phận dịch vụ.

Đảm bảo tính rõ ràng khi xây dựng ngân sách cho dự án

budget

Khi lập kế hoạch dự án, quản trị dự án cho dịch vụ chuyên nghiệp thực hiện việc tính toán tự động chi phí của từng nguồn lực riêng lẻ (giá nhân công, vật dụng). Điều này giúp cho việc xây dựng bảng giá, báo giá hợp lý, đảm bảo dự án sinh lời.

Đơn giản hóa công việc lập kế hoạch nguồn lực

Icon-People1

Quản lý dự án cho dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp nhiều dạng lập kế hoạch, ví dụ như sử dụng sơ đồ Gantt với tính năng kéo thả, đồng thời cho biết nguồn lực có sẵn tại thời gian yêu cầu.

Ghi nhận đầy đủ, kịp thời về dự án

task

Thành viên dự án ghi nhận giờ làm việc cho dự án bằng cách xác định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, tình trạng hoàn thành công việc, ghi nhận chi phí đi lại. Quản lý dự án ghi nhận chi phí vật liệu cho từng dự án, có thể quyết định các dịch vụ, vật dụng và chi phí đi lại để tính phí khách hàng.

Tự động hóa kế toán dự án

budget_financial

Dữ liệu được phê duyệt sẽ được đưa vào hệ thống kế toán với nhiều cách thức hạch toán khác nhau như ngày hết hạn, lặp lại theo chu kỳ, theo từng giai đoạn theo chi phí thực tế hoặc giá cố định. Bảng chi phí sau đó được gởi đến khách hàng.

Tính toán giá thành rõ ràng

project_costing

Dữ liệu được ghi nhận đầy đủ kịp thời về chi phí nhân công, nguồn lực giúp đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế. Nhiều thông tin hữu ích khác về chi phí dự án được cung cấp qua các báo cáo như mức độ hoàn thành, phân tích điểm hòa vốn, tổng phí, chi phí nhân công, khối lượng công việc còn lại.

Truy cập thông tin mọi nơi, mọi lúc

icon_accessanywhere

Chức năng truy cập hệ thống từ Internet hoặc sử dụng điện thoại thông minh cung cấp cho thành viên dự án việc truy cập các thông tin cần thiết và cập nhật các thông tin phát sinh kịp thời.