ciment

Xi măng là ngành công nghiệp nặng cốt lõi của nền kinh tế. Xi măng và thép là cốt lõi của công trình xây dựng đất nước, bền vững với thời gian. Tuy vậy, xi măng khi chưa được đưa vào sử dụng lại có tuổi thọ ngắn, dễ hỏng khi gặp độ ẩm cao, và cần được quản lý theo qui trình khoa học.

Trong ngành sản xuất xi măng, khối lượng là đơn vị tính căn bản. Mặt khác, vì xi măng là vật liệu háo nước, khối lượng của xi măng sẽ thay đổi theo điều kiện môi trường (chủ yếu là độ ẩm môi trường). Và chính độ ẩm của môi trường khiến việc ghi nhận khối lượng/giá trị thành phẩm trở nên phức tạp hơn khi xi măng được giao nhận giữa các điểm giao nhận cách xa nhau về địa lý, hoặc xa nhau giữa thời điểm giao và thời điểm nhận.

Giải pháp SAP Business One cho ngành xi măng do OneSystem phát triển dựa trên sự phối hợp với các nhà máy nghiền và trộn xi măng hàng đầu Việt Nam và có thể áp dụng rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam do sự tương đồng về đặc tính lý hóa của nguyên liệu đầu vào và điều kiện sản xuất.

Một số tính năng quan trọng áp dụng trong qui trình quản lý sản xuất xi măng

  • Quản lý vận chuyển
  • Tích hợp hệ thống cân điện tử
  • Quản lý định mức sản xuất
  • Theo dõi tiến độ sản xuất
  • Qui trình mua nguyên liệu
  • Qui trình bán hàng nội bộ giữa các nhà máy
  • Qui trình bán hàng giữ hộ