Công ty Cổ phần QH Plus

  • Lĩnh vực: Sản xuất
  • Ngành nghề: Sản xuất các sản phẩm về thép: Thép kết cấu, thép uốn bẻ, thép lưới hàng và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực xây dựng

Công ty Cổ phần QH Plus hoạt động chính trên lĩnh sản xuất thép như thép kết cấu, thép uốn bẻ, thép luối hàng và các loại phụ kiện phục vụ trong ngành xây dựng. Các sản phẩm của QH Plus đòi hỏi tính chính xác và chất lượng cao. Vì vậy việc quản lý quản lý chất lượng hết sức nghiêm ngặt và cần hệ thống quản lý đủ mạnh để xử lý khối lượng thông tin kỹ thuật khổng lồ và đa dạng.

QH Plus hiện tại có 03 nhà máy tại Khu CN Tân Tạo, khu CN Nhơn Trạch và khu CN Phú Mỹ và đang có kế hoạch mở rộng thêm một số nhà máy tại khu vực phía bắc.

Để đứng vững và phát triển, QH Plus liên tục phải giải quyết nhiều thách thức đến từ cung ứng đầu vào, cân đối tài chính đến lập kế hoach sản xuất và đưa ra thị trường. Trước khi triển khai SAP Business One, giải quyết bất cứ thách thức nào ở trên đều sẽ tốn rất nhiều thời gian, hoặc không hiệu quả về kinh tế, thậm chí là không thể. Nhìn lại những gì đã làm được ngày hôm nay, có thể thấy tập thể OneSystem và QH Plus đã thực hiện một khối lượng công việc đồ sộ giải quyết triệt để các bài toán đăt ra bởi ban lãnh đạo QH Plus.

Xem thêm về câu chuyện triển khai về giải pháp đã ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của QH Plus.