Bảng so sánh về tính năng giữa phiên bản rút gọn (SAP Business One Starter Package) và phiên bản đầy đủ (SAP Business One):