Ngoài các tính năng cơ bản của giải pháp cho ngành bán lẻ, OneSystem đã phát triển thêm một số chức năng và tiện ích để đáp ứng các nhu cầu quản lý của ngành bán lẻ nói chung và tùy lĩnh vực kinh doanh nói riêng theo từng doanh nghiệp.

Dưới đây là chi tiết một số chức năng được khuyến nghị áp dụng:

 BÁN HÀNG

Tư vấn bán hàng

Dựa trên thông tin về sản phẩm, khách hàng, nhân viên có thể thực hiện tư vấn mua hàng cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Chăm sóc khách hàng

Thông tin về khách hàng và các sản phẩm mua sắm giúp doanh nghiệp thực hiện công tác chăm sóc khách hàng tốt hơn, cũng như thông tin cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ mới, các chương trình khuyến mãi mới cho khách hàng.

Thực hiện hoạt động bán hàng

Thực hiện hoạt động bán hàng với các chương trình khuyến mãi, chương trình giảm giá khách hàng thành viên, các chương trình chăm sóc khách hàng.

Quản lý các chương trình khuyến mãi

Hỗ trợ xây dựng các chương trình khuyến mãi đa dạng, linh hoạt cho các sản phẩm, nhóm khách hàng, vùng miền khác nhau.

Quản lý bảng giá

Hỗ trợ xây dựng bảng giá phù hợp với các vùng miền khác nhau.

Giao hàng

Nhân viên giao nhận hoặc đối tác giao nhận thực hiện việc giao hàng đến khách hàng. Quản lý chính xác hàng hóa giao nhận và thời gian giao nhận.

Hoạt động đổi, trả

Hệ thống thực hiện dựa trên các qui định về hoạt động đổi, trả của doanh nghiệp.

DỊCH VỤ

Thẻ bảo hành

Thẻ bảo hành sản phẩm được tạo tự động khi xuất sản phẩm cho khách hàng. Hỗ trợ linh hoạt cho dùng thử sản phẩm và việc kích hoạt bảo hành.

Qui trình bảo hành

Cung cấp qui trình bảo hành chuẩn và có khả năng tùy biến.

Lịch bảo hành

Lịch bảo hành dựa trên qui trình và thiết lập dựa trên nguồn lực sẵn có và yêu cầu của khách hàng.

Giao dịch định kỳ

Hỗ trợ việc bảo trì định kỳ.

Tra cứu thông tin dịch vụ

Tra cứu các thông tin về dịch vụ, về tình trạng bảo hành được thực hiện dễ dàng.

Điều phối công việc bảo hành

Hệ thống cung cấp việc điều phối công việc của trung tâm bảo hành.

Cơ sở dữ liệu tri thức tra cứu về giải pháp

Các giải pháp xử lý về dịch vụ bảo hành được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu tri thức giúp các kỹ thuật viên tra cứu sau này.

MUA HÀNG

Kế hoạch mua hàng

Dựa trên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, số liệu bán hàng, sản phẩm, các chính sách thanh toán, khuyến mãi, báo giá của nhà cung cấp và dự báo bán hàng, bộ phận mua hàng thực hiện công việc mua hàng trên hệ thống.

Báo giá

Công cụ ghi nhận các báo giá của nhà cung cấp

Yêu cầu mua hàng

Yêu cầu mua hàng thực hiện dựa trên kế hoạch mua hàng và có các điều chỉnh phù hợp.

Đơn mua hàng

Thực hiện việc lập đơn mua hàng theo yêu cầu mua hàng cùng với kế hoạch nhận hàng.

Nhập kho mua hàng

Việc nhập kho được thực hiện thông qua kế hoạch của đơn mua hàng, qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Hóa đơn mua hàng

Thực hiện công tác ghi nhận hóa đơn theo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Trả hàng

Hàng hóa trả lại dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp đã có đơn mua hàng trước đó và do các thỏa thuận của hợp đồng nguyên tắc hoặc các qui định khác.

QUẢN LÝ KHO

Quản lý đa đơn vị tính

Hàng hóa được quản lý tập trung với các đặc tính, đơn vị đo lường sử dụng trong việc mua hàng, lưu kho và bán hàng.

Thông tin Mã vạch

Mã vạch được sử dụng trong quản lý hàng hóa trong kho, bao gồm cả mã vạch một chiều hoặc mã vạch hai chiều.

Danh mục hàng hóa

Hàng hóa được chia vào các ngành hàng, nhóm hàng khác nhau để thuận tiện cho việc quản lý của doanh nghiệp.

Danh mục kho

Hàng hóa khi đưa vào kho sẽ được lưu tại một kho chỉ định. Định nghĩa các kho phù hợp với nhu cầu quản lý theo cửa hàng, tầng, quầy, kệ với các qui định phân quyền truy cập phù hợp nhu cầu quản lý.

Danh mục vị trí trong kho

Hàng chứa trong các kho lớn được đưa vào các vị trí xác định giúp việc cất giữ và lấy hàng nhanh chóng.

Nhập kho

Công cụ hỗ trợ các hoạt động nhập kho không xuất phát từ hoạt động mua hàng.

Xuất kho

Công cụ hỗ trợ xuất kho không xuất phát từ hoạt động bán hàng.

Điều chuyển hàng hóa

Đối với các doanh nghiệp có nhiều cửa hàng phân bố trên nhiều địa bàn khác khau, việc điều chuyển hàng hóa hiệu quả giúp đảm bảo hàng hóa có sẵn cho hoạt động kinh doanh và giảm chi phí của việc điều chuyển hàng hóa không phù hợp.

Quản lý đóng gói, giao nhận

Công cụ hỗ trợ thực hiện việc lấy hàng, đóng gói và giao nhận hàng hóa.

Quản lý Lô/Seri

Các sản phẩm có thể quản lý đích danh bằng số seri hoặc quản lý theo ngày nhập sản phẩm (số lô) để thực hiện việc xác định tuổi hàng tồn kho, ngày hết hạn, thời hạn bảo hành.

Quản lý phương pháp tính giá vốn

Nhiều phương pháp quản lý giá vốn của hàng hóa bao gồm bình quân gia quyền liên tục, nhập trước-xuất trước, giá chuẩn hoặc phương pháp quản lý giá vốn đích danh theo số seri và số lô hỗ trợ cho thực hiện các phân tích hoạt động mua hàng, bán hàng.

KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Danh mục tài khoản

Hệ thống tài khoản kế toán theo đúng qui định của nhà nước và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Thiết lập bộ định khoản

Thiết lập các định khoản thực hiện tự động cho các hoạt động mua hàng, bán hàng, sản xuất và hoạt động kho.

Quản lý chi phí

Trung tâm phí được thiết lập theo nhiều chiều, phân cấp và các luật phân bổ giúp doanh nghiệp phân tích được chi phí của các hoạt động kinh doanh của từng nhóm, ngành hàng, nhân viên, cửa hàng và của toàn bộ doanh nghiệp.

Quản lý Tài sản cố định

Quản lý Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thực hiện khấu hao tự động, định giá lại Tài sản cố định theo từng cửa hàng, bộ phận.

Tiền mặt, ngân hàng

Các hoạt động thu, chi tiền mặt, ngân hàng.

Chứng từ tạm

Các chứng từ tạm dùng để ghi nhận nhiều các chứng từ thu, chi và đưa chính thức vào hệ thống cùng một lúc.

Chứng từ tổng hợp

Các chứng từ sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp.

Quản lý các hoạt động thu, chi

Hỗ trợ thực hiện và quản lý các hoạt động thu, chi phù hợp theo kế hoạch và đột xuất.

Cấn trừ công nợ

Công cụ cấn trừ công nợ tự động hoặc bán tự động giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hạn mức công nợ của nhà cung cấp.

Đóng kỳ

Công cụ hỗ trợ đóng kỳ tự động,