Triển khai ERP không chỉ là cài đặt một phần mềm
nó là 1 cuộc “cách mạng” thực sự.

Những con ong làm việc chăm chỉ, nỗ lực sáng tạo không ngừng để đem lại mật ngọt cho đời.

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số – DigiWorld

Thành lập năm 1997, Digiworld − Nhà phân phối và cung cấp dịch vụ Phát triển Thị trường tiên phong hàng đầu Việt Nam, đã đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ (ICT). Qua 2 thập kỷ tạo dựng uy tín, đến nay Digiworld đã được 30 thương hiệu công nghệ nổi tiếng thế giới lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.